Systemy B2B Systemy B2B - integracja aplikacji
System Business to Business
B2B to skrót używany do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe platformy B2B dostarczają między innymi takich narzędzi jak wyrafinowane systemy autoryzacji i kontroli uczestników, przejrzyste katalogi i wyszukiwarki ofert czy rozbudowane systemy składania zamówień.


Wykorzystywane są różne rynki elektroniczne:
• strony z katalogami - katalogi te umożliwiają przedsiębiorstwom zamawianie potrzebnych artykułów,
• alianse zakupowe - w celu zwiększenia zamówienia firmy kupujące te same produkty łączą się. Tym samym negocjują większy upust. Kilka firm działających na rynku konsumenckim (takich jak Coca-cola, Sara Free, Kraft czy PepsiCola) stworzyło alians (Transora), który wykorzystywany jest do negocjacji niższych cen na zakup surowców i usług transportowych,
• rynki barterowe - przedmiotem transakcji są towary i usługi wymienne
• rynki pionowe - przedmiotem transakcji są produkty przemysłowe takie jak tworzywa sztuczne, chemikalia czy stal,
• witryny aukcyjne - występuje obrót dobrami produkcyjnymi.


Głównym zadaniem B2B jest integracja łańcuchów dostaw (tzn. elektroniczne zarządzanie zależnościami między dostawcami, producentami i dystrybutorami) co oznacza, że B2B automatycznie wykonuje takie czynnośći jak: monitoring stanu zapasów i automatycznego zamawiania, realizacja zamówień oraz ustalanie ceny.


Często zdarza się, że aplikacje wyspecjalizowane w obsłudze konkretnej dziedziny (CRM, ERP, MRP, CMS, itd.)powodują rosnące rozproszenie danych, co z kolei utrudnia ich efektywne przetwarzanie i analizowanie. Aby ułatwić pracę nad danymi, oferujemy usługę integracji naszych aplikacji z obecnie wykorzystywanym przez Państwa systemem wspomagającym zarządzanie.


MMDesign © 1997-2019 all rights reserved.