Dodawanie asortymentu

Dodawanie kontrahenta

Wydruk zestawienia

Zestawienie dokumentów dostawy

Edycja dokumentu DDz

Podgląd wydruku dokumentu dostawy

Lista dokumentów dostawy

Generowanie deklaracji AKC-WW

Generowanie deklaracji AKC-WW

Deklaracja AKC-WW 1

Deklaracja AKC-WW 2

Deklaracja AKC-WW 3