W artykule 31a. pkt. 3c (Dz.U. z 2018r.poz.1114 z późń.zmianami) - Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określono, jakie informacje mają się znaleźć na oświadczeniu nabywcy wyrobów węglowych.
  W związku z powyższym, zakres tych informacji jest niemal identyczny, jak w przypadku dokumentu dostawy wyrobów węglowych.
  W programie "Akcyza" oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych sporządzono w oparciu o ten sam wzór graficzny. Dodatkowo w ramach uzupełnienia, na oświadczeniu nabywcy wyrobów węglowych, zawarto dane sprzedawcy wyrobów węglowych oraz nr i datę dokumentu sprzedaży.
  Oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych w programie "Akcyza" jest w pełni zgodne z wymogami Ustawy o podatku akcyzowym.

  Zmiany w wersji Akcyza v 1.5.7 z dnia 07-02-2019r

 • wydruk kart produktu wyrobów węglowych
 • oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych

Oświadczenie nabywcy

Lista kart produktu paliw stalych

Wydruk kart produktu paliw stalych 2

Zmiany w wersji Akcyza v 1.5.5 z dnia 22-11-2018r

 • nowe wydruki z klauzulą informacyjną RODO
 • import kontrahentów z SubiektGT
 • nowy wydruk dowodu dostawy wyrobów węglowych stosowany w przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym(Dz. U. z 2011 r. Nr. 108, poz.626, z póź. zm.)
 • dodano możliwość filtrowania i zapisu filtrowania wyświetlanych danych na liście wystawionych dokumentów dostawy

Nowy wydruk dokumentu dostawy DDZ - zwolniony z akcyzy na wyroby węglowe

Nowy wydruk dokumentu dostawy DDZ - finalny nabywca

Program Akcyza przeznaczony jest dla składów opałowych. Jest to samodzielny program, który umożliwia generowanie dokumentów dostaw wyrobów węglowych jak i generowanie zestawień, raportów dla Urzędu Celnego. Zmiany w przepisach dotyczących akcyzy na węgiel i wyroby węglowe, wymogły potrzebę posiadania oprogramowania wspomagającego dokumentowanie dowodów dostaw wyrobów węglowych. Oprogramowanie MMDesign Akcyza 2012 wychodzi naprzeciw zmianom w przepisach i jest w pełni gotowe do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy jak i objętych podatkiem akcyzowym.

Funkcjonalność programu Akcyza

 • wystawianie dowodów dostaw DDz - (zwolniony z akcyzy na wyroby węglowe),
 • wystawianie dowodów dostaw DDa - (objęty akcyzą na wyroby węglowe),
 • baza kontrahentów,
 • baza asortymentu,
 • zestawienie dokumentów dostawy DDz w dowolnym okresie,
 • zestawienie dokumentów dostawy DDa w dowolnym okresie,
 • generowanie raportu wystawionych dokumentów dostawy (DDz,DDa) dla Urzędu Celnego,
 • generowanie deklaracji AKC-WW dla Urzędu Celnego