Program Akcyza v1.5.5 w wersji demonstracyjnej(z numerem NIP:111-111-11-11) z dnia 22-11-2018 do pobrania(ok.4.2MB) w formacie "zip".

 

 

 

1. MSSQL SERVER 2012 Express

 

2. Crystal Reports Basic Runtime 2008(CR 10.5 VS .NET 2008)®

 

 

1. zainstalować serwer bazy danych w wersji : MSSQL2012 lub nowszy w trybie "mixed mode" ustawiając hasło dla użytkownika "sa",

 

2. zainstalować Crystal Reports 2008 redistribution package,

 


3. za pomocą np. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 2012 dodać bazę danych do serwera MSSQL2012,

 


4. za pomocą np. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 2012 uruchomić załączony plik "akcyza_baza.sql"

 


lub za pomocą polecenia : sqlcmd -S nazwa serwera -U sa -P hasło - d nazwa bazy danych -i akcyza_baza.sql

5. wgrać pliki z załączonego archiwum zip do dowolnego katalogu i uruchomić program "akcyza.exe".

6. przy pierwszym uruchomieniu programu, ustawić parametry dostępu do serwera MSSQL,

7. dodać użytkownika programu.


"Opłata za pomoc przy instalacji wersji demo wynosi 150zł netto.

W przypadku finalizacji zakupu, pomoc przy instalacji programu jest bezpłatna.

 

Ważne!

Format daty krótkiej(poprawne wygenerowanie deklaracji AKC-WW) w systemie Windows powinien być ustawiony na rrrr-MM-dd.

Dla Windows 7® - Panel Sterowania->Region i język->Formaty->Data krótka.

Dla Windows XP® - Panel Sterowania->Opcje regionalne i językowe->Dostosuj->Data->Format.

 

Instrukcja programu Akcyza 2014

 

 

 

 

Zastrzeżonych nazw firm i ich produktów użyto wyłącznie w celu ich identyfikacji.